PHP Manual

PHP funkce nl2br()

16. 02. 2020

Obsah článku

Funkce převede zalomení řádků (`\n`) ve stringu na HTML tag `
`.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$string string není Vstupní řetězec.
$is_xhtml bool null Přepne způsob escapování podle kontextu.

Podrobný popis

$retezec = 'text
další text
a ještě něco';
echo nl2br($retezec);

Vrátí:

text<br>
další text<br>
a ještě něco

Zalomené řádky v textu převede na html značky. Tento tag se používá na místech, kde uživatel zadává jakýkoliv text (textarea) a hrozí případ, že použije více řádkový text.

Ošetření klasických inputů (type="text") nemá význam, jelikož zde nelze zadat víceřádkový text.

Poznámka: Od PHP 4.0.5, je funkce nl2br() XHTML způsobilá. Všechny verze před 4.0.5 vrátí string se značkou vloženou před konce řádků místo <br />.

Příklad

echo nl2br("Welcome\r\nThis is my HTML document", false);

Vrátí:

Welcome<br>
This is my HTML document

Návratové hodnoty

string

Vrací upravený řetězec včetně HTML značek.

Změny ve verzích

Verze Poznámka
5.3.0 Byl přidán volitelný parametr is_xhtml parametr.
4.0.5 nl2br () je nyní kompatibilní s XHTML. Všechny starší verze vrátí řetězec se zalomením vkládají řádků místo <br />.

Další zdroje

[Oficiální dokumentace funkce nl2br](Oficiální dokumentace nl2br())

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo online.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

V jiných jazycích

1.
Status:
All systems normal.
2024