PHP Manual

PHP funkce stream_filter_prepend()

11. 09. 2019

Obsah článku

Dostupnost ve verzích: `PHP 4.3.0`

Attach a filter to a stream

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$stream resource není The target stream.
$filtername string není The filter name.
$read_write int null, By default, stream_filter_prepend will attach the filter to the read filter chain if the file was opened for reading (i.e. File Mode: r, and/or +). The filter will also be attached to the write filter chain if the file was opened for writing (i.e. File Mode: w, a, and/or +). STREAM_FILTER_READ, STREAM_FILTER_WRITE, and/or STREAM_FILTER_ALL can also be passed to the read_write parameter to override this behavior. See stream_filter_append for an example of using this parameter.
$params mixed null This filter will be added with the specified params to the beginning of the list and will therefore be called first during stream operations. To add a filter to the end of the list, use stream_filter_append.

Návratové hodnoty

resource

a resource which can be used to refer to this filter instance during a call to stream_filter_remove.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce stream-filter-prepend

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo online.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

V jiných jazycích

1.
Status:
All systems normal.
2024