Acosh

Podpora: PHP 4> = 4.1.0, PHP 5 acosh – hyperbolický cosinus

Popis

1 float acos ( float $arg )

Vrání arcus cosinus parametru arg v radiánech. acos() je inverzní k funkci cos(), což znamená, že a==cos(acos(a)) pro každou hodnotu z definičního oboru funkce acos().

Parametry

  • arg

Argument pro zpracování

Návratové hodnoty

Arccos argumentu v radiánech.

Rozdíly oproti starším verzím

5.3.0 – Tato funkce je nyní k dispozici na všech platformách

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?