filemtime

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Gets file modification time

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$filename string   Path to the file.

Návratové hodnoty

int

bool the time the file was last modified, or false on failure.

The time is returned as a Unix timestamp, which is suitable for the date function.

Další zdroje

http://php.net/…ilemtime.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?