base64_decode

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Decodes data encoded with MIME base64

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$data string   The encoded data.
$strict bool null Returns false if input contains character from outside the base64 alphabet.

Návratové hodnoty

string

bool the original data or false on failure. The returned data may be

binary.

Další zdroje

http://php.net/…4-decode.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?