decoct

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Decimal to octal

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$number int   Decimal value to convert

Návratové hodnoty

string

Octal string representation of number

Další zdroje

http://php.net/…n.decoct.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?