setrawcookie

Dostupnost ve verzích: PHP 5.0

Send a cookie without urlencoding the cookie value

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$name string    
$value string null,  
$expire int null,  
$path string null,  
$domain string null,  
$secure bool null,  
$httponly bool null  

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

Další zdroje

http://php.net/…awcookie.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?