uasort

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Sort an array with a user-defined comparison function and maintain index association

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$array array   The input array.
$cmp_function callback   See usort and uksort for examples of user-defined comparison functions.

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

Další zdroje

http://php.net/…n.uasort.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?