set_magic_quo­tes_runtime

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Sets the current active configuration setting of magic_quotes_run­time

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$new_setting bool   false for off, true for on.

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

Další zdroje

http://php.net/…-runtime.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?