chroot

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0.5

Change the root directory

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$directory string   The new directory

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

Další zdroje

http://php.net/…n.chroot.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?