gethostbyaddr

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Get the Internet host name corresponding to a given IP address

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$ip_address string   The host IP address.

Návratové hodnoty

string

the host name or the unmodified ip_address on failure.

Další zdroje

http://php.net/…stbyaddr.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?