inet_pton

Dostupnost ve verzích: PHP 5.1.0

Converts a human readable IP address to its packed in_addr representation

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$address string   A human readable IPv4 or IPv6 address.

Návratové hodnoty

string

the in_addr representation of the given address

Další zdroje

http://php.net/…net-pton.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?