natcasesort

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Sort an array using a case insensitive „natural order“ algorithm

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$array array   The input array.

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

Další zdroje

http://php.net/…casesort.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?