pclose

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Closes process file pointer

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$handle resource   The file pointer must be valid, and must have been returned by a successful call to popen.

Návratové hodnoty

int

the termination status of the process that was run.

Další zdroje

http://php.net/…n.pclose.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?