sleep

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Uspání scriptu.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$seconds int   Jak dlouho spát v sekundách.

Návratové hodnoty

int

V případě správného průběhu vrátí nulu (0), nebo false v případě chyby.

Pokud bylo úspání uměle přerušeno, vrátí počet chybějících sekund do konce spánku.

 1 echo 'Ahoj!'; // Vypíše se hned
 2 
 3 sleep(3); // Script bude 3 sekundy pozastavený
 4 
 5 echo 'Jak se vede?'; // Vypíše se až za 3 sekundy
 6 
 7 Další zdroje
 8 ------------
 9 
10 http://php.net/manual/en/function.sleep.php
Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?