str_split

Dostupnost ve verzích: PHP 5.0

Convert a string to an array

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$string string   The input string.
$split_length int 1 Maximum length of the chunk.

Návratové hodnoty

array

If the optional split_length parameter is specified, the returned array will be broken down into chunks with each being split_length in length, otherwise each chunk will be one character in length.

false is returned if split_length is less than 1. If the split_length length exceeds the length of string, the entire string is returned as the first (and only) array element.

Další zdroje

http://php.net/…tr-split.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?