ucwords

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Uppercase the first character of each word in a string

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$str string   The input string.
$delimiters string "  

Návratové hodnoty

string

the modified string.

Další zdroje

http://php.net/….ucwords.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?