base_convert

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Convert a number between arbitrary bases

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$number string   The number to convert
$frombase int   The base number is in
$tobase int   The base to convert number to

Návratové hodnoty

string

number converted to base tobase

Další zdroje

http://php.net/…-convert.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?