ceil

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Round fractions up

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$value float   The value to round

Návratové hodnoty

float

value rounded up to the next highest integer. The return value of ceil is still of type float as the value range of float is usually bigger than that of integer.

Další zdroje

http://php.net/…ion.ceil.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?