end

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Nastaví interní pointer na poslední prvek pole, který rovnou i vrátí.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$array array   The array. This array is passed by reference because it is modified by the function. This means you must pass it a real variable and not a function returning an array because only actual variables may be passed by reference.

Návratové hodnoty

mixed nebo false

Vrátí poslední prvek pole, nebo false, pokud je prázdné.

Další zdroje

http://php.net/…tion.end.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?