expm1

Dostupnost ve verzích: PHP 4.1.0

Returns exp(number) – 1, computed in a way that is accurate even

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$arg float   The argument to process

Návratové hodnoty

float

‚e‘ to the power of arg minus one

Další zdroje

http://php.net/…on.expm1.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?