filegroup

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Gets file group

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$filename string   Path to the file.

Návratové hodnoty

int

bool the group ID of the file, or false in case

of an error. The group ID is returned in numerical format, use posix_getgrgid to resolve it to a group name. Upon failure, false is returned.

Další zdroje

http://php.net/…ilegroup.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?