gethostbynamel

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Get a list of IPv4 addresses corresponding to a given Internet host

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$hostname string   The host name.

Návratové hodnoty

array

an array of IPv4 addresses or false if hostname could not be resolved.

Další zdroje

http://php.net/…tbynamel.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?