iptcembed

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Embeds binary IPTC data into a JPEG image

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$iptcdata string   The data to be written.
$jpeg_file_name string   Path to the JPEG image.
$spool int null Spool flag. If the spool flag is over 2 then the JPEG will be returned as a string.

Návratové hodnoty

mixed

If success and spool flag is lower than 2 then the JPEG will not be returned as a string, false on errors.

Další zdroje

http://php.net/…ptcembed.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?