is_finite

Dostupnost ve verzích: PHP 4.2.0

Finds whether a value is a legal finite number

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$val float   The value to check

Návratové hodnoty

bool

true if val is a legal finite number within the allowed range for a PHP float on this platform, else false.

Další zdroje

http://php.net/…s-finite.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?