is_nan

Dostupnost ve verzích: PHP 4.2.0

Finds whether a value is not a number

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$val float   The value to check

Návratové hodnoty

bool

true if val is ‚not a number‘, else false.

Další zdroje

http://php.net/…n.is-nan.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?