is_resource

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Finds whether a variable is a resource

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$var mixed   The variable being evaluated.

Návratové hodnoty

bool

true if var is a resource, false otherwise.

Další zdroje

http://php.net/…resource.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?