min

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Find lowest value

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$value1 `array mixed`    
$value2 mixed null,    
$values mixed      

Návratové hodnoty

mixed

min returns the numerically lowest of the parameter values.

Další zdroje

http://php.net/…tion.min.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?