register_shut­down_function

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Register a function for execution on shutdown

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$function callback   The shutdown function to register.
$parameter mixed null, It is possible to pass parameters to the shutdown function by passing additional parameters.
$_ mixed null  

Návratové hodnoty

void

Další zdroje

http://php.net/…function.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?