sha1_file

Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0

Calculate the sha1 hash of a file

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$filename string   The filename
$raw_output bool null When true, returns the digest in raw binary format with a length of 20.

Návratové hodnoty

string

a string on success, false otherwise.

Další zdroje

http://php.net/…ha1-file.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?