sort

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Sort an array

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$array array   The input array.
$sort_flags int null The optional second parameter sort_flags may be used to modify the sorting behavior using these values:

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

Další zdroje

http://php.net/…ion.sort.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?