str_replace

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Nahradí všechny výskyty vyhledávaného řetězce náhradním řetězcem.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$search mixed   Hledaná hodnota, jinak známá jako $needle. Pole může být použito k označení více $needle.
$replace mixed   Nahrazující obsah za nalezenou hodnotu. Pole může být použito pro více náhrad.
$subject mixed   String nebo pole, ve kterém se bude nahrazovat. Označováno jako `$haystack.
$count int null  

Návratové hodnoty

mixed

Tato funkce vrátí řetězec nebo pole s nahrazenými hodnotami.

1 echo str_replace('http://', 'https://', 'http://google.com'); // https://google.com

Další zdroje

http://php.net/…-replace.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?