var_dump

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Dumps information about a variable

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$expression mixed   The variable you want to export.
$_ mixed null  

Návratové hodnoty

void

Další zdroje

http://php.net/…var-dump.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?