var_dump

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Vypíše informace o proměnné přímo na výstup (do stránky).

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$expression mixed   Proměnná, kterou chceme vypsat
$_ mixed null  

Návratové hodnoty

void

Funkce nevrací nic. Výstup vykresluje přímo do stránky podobně jako echo.

var_dump('Mám rád PHP'); // string(13) "Mám rád PHP"
var_dump([1, 2, 3]);

// Vrátí toto:

array(3) {
  [0]=>
  int(1)
  [1]=>
  int(2)
  [2]=>
  int(3)
}

Další zdroje

http://php.net/…var-dump.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?