var_dump

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Vypíše informace o proměnné přímo na výstup (do stránky).

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$expression mixed   Proměnná, kterou chceme vypsat
$_ mixed null  

Návratové hodnoty

void

Funkce nevrací nic. Výstup vykresluje přímo do stránky podobně jako echo.

1 var_dump('Mám rád PHP'); // string(13) "Mám rád PHP"
 1 var_dump([1, 2, 3]);
 2 
 3 // Vrátí toto:
 4 
 5 array(3) {
 6   [0]=>
 7   int(1)
 8   [1]=>
 9   int(2)
10   [2]=>
11   int(3)
12 }

Další zdroje

http://php.net/…var-dump.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?