PHP dokumentace - neoficiální překlad

Tato stránka obsahuje přehled všech základních vestavěných funkcí v jazyce PHP s jejich podrobným popisem a příklady použití. Popis funkcí vychází z překladu oficiální anglické dokumentace.

Všechny funkce jsou kompatibilní s PHP 7.0 a novější. U starších funkcí uvádím rozdíly napříč verzemi.